• AZ TENDER

  je společnost se specializací na zakázky financované ze strukturálních fondů EU
  Více

 • Kontakt

  AZ Tender s.r.o.
  Tábor 522/44c
  602 00 Brno – Královo Pole – Ponava

  Tel: +420 608 164 410
  E-mail: havranek@aztender.cz

 • Profil společnosti

  Společnost AZ Tender s.r.o. byla založena jako poradenská společnost, která se od svého vzniku zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Jedná se především o zakázky financované ze strukturálních fondů EU (zejména OPPIK, IROP, OPŽP apod.).

O nás

Společnost AZ Tender s.r.o. byla založena jako poradenská společnost, která se od svého vzniku zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Jedná se především o zakázky financované ze strukturálních fondů EU (zejména OPPIK, IROP, OPŽP apod.).

Tým zaměstnanců a spolupracovníků působí v oboru již několik let a za tu dobu společně zorganizovali několik set výběrových řízení a veřejných zakázek v objemu stovek miliónů korun. Kvalita poskytovaných služeb je zajišťována prostřednictvím týmu zkušených právníků se specializací na právo veřejných zakázek. Naším cílem je zajistit Vám co nejhladší průběh Vaší veřejné zakázky.

 • Komplexní poradenství v zadávacích řízeních
 • Jednorázové konzultace
 • Administrace veřejných zakázek v postavení pověřené osoby (včetně zpracování veškerých podkladů, zajištění oznamovacích povinností a smlouvy na plnění zakázky)
 • Audity veřejných zakázek, zpracování posudků a stanovisek
 • Zpracování vnitřních zadávacích směrnic, pravidel pro výběr dodavatelů apod.
 • Ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Ľubomíra Vdovce zajišťujeme pro naše klienty
 • Zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Zastoupení před správním soudem
 • Právní poradenství a zastoupení ve sporech plynoucích z uzavřených smluv

Věříme, že využití služeb naší společnosti pro Vás bude přínosem, vyvarujete se chyb, které vám v budoucnu mohou způsobit obtíže a také Vám odpadne zátěž spojená s administrativně a právně složitými postupy při zadávání veřejných zakázek.

V případě Vašeho zájmu se na nás neváhejte obrátit. Rádi za Vámi zajedeme a představíme se při osobním jednání.

Náš tým

Mgr. Martin Havránek

ředitel
tel.:+ 420 608 164 410
e-mail: havranek@aztender.cz

Mgr. et Mgr. Eva Moravcová

právník
tel.:+ 420 774 881 640
e-mail: chmelarova@aztender.cz

Mgr. Lenka Nováková

advokát

Mgr. Martin Šmeral

koncipient

smeral@aztender.cz

Výběrová řízení a veřejné zakázky

AZ Tender nabízí zadavatelům zajištění komplexní organizace a administrace při zadávání výběrových řízení a veřejných zakázek, které jsou realizovány v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení: zejména otevřené, zjednodušené podlimitní a další.

Také pro zadavatele zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU (zejména OPPIK, IROP, OPŽP apod.) společnost AZ Tender zajišťuje administraci zadání zakázky, přípravu potřebných dokumentů, zajišťuje pomoc při zveřejnění všech formulářů a poskytuje součinnosti při přípravě a uzavření smlouvy na plnění zakázky.

AZ Tender s Vámi rád projedná záměr zakázky, zkonzultuje s Vámi a doporučí vhodný postup z hlediska zákona o veřejných zakázkách nebo příslušných pravidel pro výběr dodavatelů.

Proč AZ Tender

 • získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky
 • komplexní služby
 • snížení rizika odvolání a námitek
 • mlčenlivost a důvěrnost informací
 • odborníci respektující Vaše rozhodnutí
 • tým specialistů s bohatou praxí, které práce baví
 • srozumitelný a aktivní přístup
 • působíme na celém území ČR

Kontakt

AZ Tender s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75721.
IČO 29365911
DIČ CZ29365911

Sídlo společnosti

AZ Tender s.r.o.
Hlinky 68
603 00 Brno

E-mail

havranek@aztender.cz

Telefon

+420 608 164 410

©2016 AZ Tender s.r.o.
Powered by GC Logix s.r.o.